Projecten

In de afgelopen jaren heeft E&TAS aan de volgende projecten bijgedragen, hierbij een niet limitatief overzicht van de diverse initiatieven, waar E&TAS een financiele bijdrage heeft geleverd: