Over ons

Els en Tom Akerboom Stichting (hierna: E&tas) is een transparante organisatie en biedt op deze website inzage in al haar uitgaven en activiteiten.

E&tas komt voort uit de nalatenschap van Els en Tom Akerboom. Al sinds de oprichting van E&tas in najaar 2007 gaat nagenoeg de gehele beleggingsopbrengst uit het vermogen van E&tas naar het goede doel (zie voor het actuele beleidsplan hieronder).

Wij hebben een overhead van 2,5%. We hebben geen kantoor en naast de bankkosten en de kosten voor een website hebben we geen vaste lasten.

Alle bestuursleden werken als vrijwilliger, geheel belangeloos, en nemen hun onkosten grotendeels voor eigen rekening. E&tas is officieel door de fiscus als ?ANBI? (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt; daarmee is de stichting een erkend goed doel. Giften aan E&tas zijn om die reden dan ook fiscaal aftrekbaar.

Mocht je vragen hebben over onze bestedingen, raadpleeg dan ons meeste recente jaarverslag of neem contact op met onze voorzitster. Zij kan ook de oudere verslagen aanleveren.

Het rekeningnummer van E&tas is NL 93 RABO 0306067137

Fiscaal Nummer

Ons fiscaal nummer is: 8186 98 524

Het beleid van de Els en Tom Akerboom Stichting

Beleidsplan 2020 en 2021

Beleidsplan 2022 en 2023

Financiele Verantwoording

Jaarstukken 2014

Jaarstukken 2015

Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2018

Jaarstukken 2019