Home

De Els & Tom Akerboom Stichting (E&TAS) is voorgekomen uit de nalatenschap van Els en Tom Akerboom. Zij hadden geen kinderen en wilden hun vermogen nalaten aan goede doelen.

Hiervoor is de E&TAStichting in het leven geroepen. De Stichting steunt goede doelen met als uitgangspunt de intenties van Tom en Els.

Zij waren begaan met dieren en kinderen, vooral als ze hulp konden gebruiken. De doelstelling van de Stichting E&TAS is het ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn van mensen (met name kinderen) en dieren in binnen en buitenland, alles binnen de grenzen zoals door de statuten van de Stichting aangegeven.

Aanvragen voor ondersteuning kunt u doen met behulp van het aanvraagformulier. De procedure staat beschreven onder Doelstelling