Doelstelling

Op dit moment kunnen er geen aanvragenin behandeling worden genomen. Vanaf 1 oktober 2023 kunnen nieuwe aanvragen worden in gediend, die behandeld zullen worden in de bestuursvergadering van voorjaar 2024.

De doelstelling van de stichting is "Het ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn van mensen (met name kinderen) en dieren in binnen en buitenland."

Wij willen het beschikbare geld zo goed mogelijk inzetten; dit houdt in dat lage overhead en resultaatgerichtheid voor ons belangrijke aspecten zijn bij de beoordeling van aanvragen.

Indien u denkt een project te hebben dat binnen deze doelstellingen valt, en u kunt ondersteuning gebruiken, dan kunt u een aanvraagformulier invullen en bij ons indienen per mail.

Het bestuur van de stichting komt een keer per jaar, in april, bij elkaar om de binnengekomen aanvragen te beoordelen en fondsen toe te wijzen. Zodra er een besluit is genomen worden alle aanvragers op de hoogte gesteld van de uitkomst.

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden. Indien er vragen zijn over de invulling kunt u contact met ons opnemen per mail. Mocht een aanvraag, naar uw mening met spoed behandeld moeten worden, zet dit er dan even duidelijk bij.