Aanvraagformulier

Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u om onderstaande vragen in te vullen (voor zover mogelijk) en naar ons toe te sturen.

NB1: EETAS vergadert 1x per jaar in het voorjaar. Hierdoor is het voor ons, bij aanvragen later in het jaar, moeilijk te beoordelen of het project nog doorgang vindt en/of er nog een bijdragen nodig is. Kunt u hierop anticiperen in uw aanvraag?

NB2: omdat het aantal aanvragen hoger is dan het beschikbare budget hebben wij de keuze gemaakt om om en om, het ene jaar dier gerelateerde aanvragen en het andere jaar mens gerelateerde aanvragen prioriteit te geven. In 2024 zullen wij diergerelateerde aanvragen prioriteit geven.

1. Naam aanvragende organisatie

2. Naam vertegenwoordiger

3. Adres

4. Postcode en Plaats

5. Telefoonnr. waaronder te bereiken

6. Email adres waaronder te bereiken

7. KvK nummer

8. ANBI nummer

9. IBAN aanvragende organisatie

10. Datum aanvraag

11. Doelstelling aanvragende organisatie

12. Datum oprichting

13. Omschrijving project

14. Wie voert het project uit?

15. Waar speelt het project zich af?

16. Startdatum project:

17. Duur van het project:

18. Hoogte van het gevraagde bedrag:

19. Verwacht percentage overhead kosten:

20. Wilt u de aanvraag komen toelichten tijdens een bestuursvergadering?

21. Heeft u ergens anders ook een subsidieaanvraag lopen voor hetzelfde project? Zo ja, waar?